Projekt

Referenser

Här har vi samlat ett urval av de objekt som åtgärdats med Klimatzonens teknik. Samtliga objekt har följts upp och dokumenterats under flera års tid.

Daghem

Villa, Mälardalen