Systemet

Klimatzonen erbjuder en lösning där krypgrundens, ofta skadliga, miljö avgränsas och inte tillåts påverka den övriga byggnaden. Innemiljön blir därmed fri från lukt, skadliga emissioner och radongas. Systemet har installerats i kommunala fastigheter och småhus runtom i landet med mycket goda resultat. Klicka på huset nedan för att undersöka systemets olika delar närmare.

Klimatzonsystemet

Genom att skapa en begränsad zon – en klimatzon –  mellan krypgrund och bjälklag, där klimatet kan styras, skyddas golvkonstruktionen samtidigt som krypgrundens miljö med fukt, mögel samt oönskad lukt avgränsas från innemiljön. Det fuktiga, skiftande klimatet i grunden kan lämnas utan åtgärd, då det inte längre påverkar byggnaden. Läs mer ingående om systemet här.

Idén till Klimatzonsystemet föddes när upphovsmännen arbetade med förvaltning av kommunala fastigheter. Det fanns fall där traditionella metoder helt enkelt inte fungerade. Man tog då fram Klimatzonsystemet som har visat sig fungera även i de svåraste fallen.