Krypgrund

Krypgrunden är, trots sitt dåliga rykte, än idag en vanlig typ av grundläggning.

I princip är krypgrunden ett oinrett utrymme under byggnaden som ofta ventileras med utomhusluft. Vissa grunder är så låga att de knappt går att krypa i, medan andra kan vara flera meter höga. Klimatet i grunden varierar med årstidernas växlingar men blir aldrig riktigt kallt under vintern och heller aldrig riktigt varmt på sommaren. I vissa fall kan grunden också besväras av inrinnande ytvatten eller högt grundvatten.

Krypgrund

I korthet är problemet att den varma utomhusluft som strömmar in i grunden sommartid innehåller mycket vatten. Då den kyls av mot de kalla ytorna i den svalare grunden stiger den relativa luftfuktigheten och kondens bildas. Dessutom tillkommer en rad faktorer som är specifika för varje hus, såsom ett utsatt läge för väder och vind, otillräcklig dränering etc. Fritt vatten i en grund kan vara i det närmaste omöjligt att stoppa eller torka. Tillsammans skapar de ett fuktigt klimat och förutsättningar för mikroorganismer att växa till. Förr eller senare får det konsekvenser för de boende.