Fukt – krypgrundens dilemma

Fukt orsakar stora skador på byggnader – vilket i förlängningen skadar även de människor som vistas i inomhusmiljön. Byggnader med krypgrund är särskilt utsatta när det gäller fukt. Man räknar med att ca vartannat småhus anlagt med krypgrund har någon form av fuktskada i grunden. Då drygt 30% av småhusen är anlagda med just krypgrund innebär det närmare 300 000 svenska småhus med fuktproblem. I många fall känner inte ägaren till problemen.

Fuktskador

Skadorna orsakas av att grundens miljö är fuktig (över ca 75% relativ luftfuktighet) och består i att organiskt material i grunden och i byggnadsmaterialet angrips av svampar och bakterier (mikrobiell tillväxt). Skadorna innebär att byggnadens hållfasthet och livslängd påverkas negativt. De största konsekvenser drabbar i regel de som människor som vistas inomhus. De blir helt enkelt sjuka.

Sjuka-hus-sjukan (SBS)

De hälsoaspekter som finns på fuktproblemen har uppmärksammats allt flitigare under senare decennier. WHO definierade på 80-talet sjuka-hus-sjukan (Sick Building Syndrom) som ett samlingsnamn på de symptom som människor vanligtvis upplever då de vistas i dålig inomhusmiljö. Huvudvärk, irriterade slemhinnor, trötthet, koncentrationssvårigheter och irriterade ögon är några av de vanligaste symptomen. Det är vår kropps reaktion på de svampar och bakterier som växer till i en fuktig miljö. De individuella variationerna för hur människor reagerar på att vistas i en ohälsosam miljö är i regel stora. Vissa reagerar omedelbart, medan andra vistas flera år i en sådan miljö utan att ha uppleva några besvär.

Enkla åtgärder för dig med krypgrund

Som ägare till ett hus med krypgrund finns det ett par enkla åtgärder du kan vidta för att minska risken för skador.

  • Se till att marken i grunden är fri från byggspill och annat organiskt material
  • Hindra fukt från marken i krypgrunden genom att täcka den med plastfolie
  • Kontrollera luftfuktigheten i krypgrunden några gånger per säsong. Upptäcker man problemen i tid kan skadorna ofta begränsas och stora pengar kan sparas.