Företaget

Klimatzonen är ett innovationsbolag med sitt säte i Göteborg. Verksamheten startade år 2004.

Idén till Klimatzonsystemet föddes när upphovsmännen arbetade med förvaltning av kommunala fastigheter. Det fanns fall där traditionella metoder helt enkelt inte fungerade. Man tog då fram Klimatzonsystemet som har visat sig fungera även i de svåraste fallen.

Företaget har genom sina medarbetare och ägare en bred kompetens inom byggteknik, ventilation, kärnfysik, radonmätning och entreprenörskap.

Vi projekterar och leverar Klimatzonsystemet över hela Sverige. I Västsverige/södra Sverige kan vi även ombesörja montering och stå för mer allmän rådgivning kring fukt- och radonproblematiken.

Tag gärna kontakt med oss!