Energi

Att installera en Klimatzon i sin husgrund är inte bara en lågsiktig försäkring mot problem med fukt, lukt och markradon. Det är även ett sätt att minska värmeförlusten genom golv och bjälklag, vilket sänker den totala energiförbrukningen och därmed driftskostnaderna.

De flesta metoder för att åtgärda fukt- och radonproblem ökar den totala energiförbrukningen för fastigheten drastiskt.

Hur mycket energi sparar en Klimatzon?

I praktiken är Klimatzonen en effektiv tilläggsisolering under befintligt bjälklag. Värmeförlusten genom golv och bjälklag minskar och eventuellt golvdrag minimeras. Det första våra kunder märker är att de får varmare golv.

Nedan har vi sammanställt beräkningar för fyra olika typer av bjälklag i tre olika typer av krypgrunder – totalt alltså 12 olika fall. Staplarna illustrerar värmeförlust med respektive utan Klimatzon.

*Samtliga beräkningar är baserade på att byggnaden är en förskola om totalt 600kvm. Lägg märke till att Klimatzonen minskar värmeförlusten genom golv och bjälklag med närmare 50% oavsett bjälklagets och krypgrundens beskaffenhet.