Om

Företaget

Klimatzonen är ett innovationsbolag med sitt säte i Göteborg. Verksamheten startade år 2004.

Krypgrund

Den uteluftventilerade krypgrunden anses allmänt som en riskkonstruktion. En stor del av krypgrunderna får förr eller senare fuktrelaterade problem.

Systemet

Klimatzonens system innebär en komplettering till den problematiska krypgrunden. Ett tätt och isolerande skikt monteras under befintlig blindbotten och skyddar inomhusmiljön från problem.

Fukt

I en fuktig miljö finns goda förutsättningar för svampar och bakterier att växa till. Dessa organismer sprider obehagliga och skadliga dofter. Dessutom bryts byggnadsmaterial ned i en snabbare takt om miljön är fuktig.

Radon

Den radioaktiva radongasen är en av våra verkligt stora hälsofaror idag. Man beräknar att radon orsakar ca 500 lungcancerfall och tar närmare 400 människoliv i Sverige årligen. Radon är osynlig och luktfri. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Energi

Åtgärder som syftar till att motverka fukt- och radonproblem innebär ofta en drastiskt ökad energiförbrukning. En förbrukning som skall räknas in i byggnadens fastighetsenergi.