Idag uppmärksammar SVT:s Västnytt en pågående radonsanering med Klimatzonens patenterade teknik. Tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola genomförs en studie för att utvärdera högeffektiv teknik att åtgärda radonproblem i fastigheter anlagda med krypgrund.

SVT:s inslag

Ytterligare försökshus, villor eller kommunala fastigheter i Västra Götaland, sökes till studien.

I dagarna slutförs installationen av en klimatzon i Lerum installerad av Ocab Göteborg. Det är första gången Ocab Göteborg installerar Klimatzonens system i en krypgrund och Kristoffer och Filip (bilden till höger) har dragit ett tungt lass under arbetets gång.

”Det är ett bra system som är smidigt att jobba med, men man måste vara noggrann”, sammanfattar Kristoffer arbetet.

Det åtgärdade huset är en villa från ca 1970 med komplexa luktproblem. Förutom mikrobiell lukt har tryckimpregnerat virke i syllar och bärlinor spridit en påträngande lukt in i inomhusmiljön. Luktproblemen knutna till krypgrunden har varierat med årstid, väder och vind, men har skapat vantrivsel för de boende i över ett år.

”Då undersidan av bjälklaget består av eternit var var det viktigt för oss att hitta en utförare som har erfarenhet av och goda kunskaper inom asbestsanering”, säger Andreas Kask, Klimatzonen.

En konstant undertrycksventilering av illaluktande tryckimpregnerat virke är ett effektivt sätt lösa problemet.

”Detta är den omedelbara effekten systemet har, och det är ofta den omedelbara minskning av den elaka doften man som kund vill åt. Med tiden kommer virket att torka och huset blir helt friskt igen”, menar Andreas Kask.

Nu lider arbetet mot sitt slut och grunden i sitt nuvarande skick, med ett skyddat bjälklag, syns på bilden.

 

Tema: Radon och inomhusmiljö

Den 28 februari står Vänersborg som värd för ett informationsmöte med fokus på radon och inomhusmiljö. Bland de inbjudna finns företrädare för kringliggande kommuner, branschfolk inom fastighetsförvaltning, byggkonsulter, försäkringsbolag etc. som stöter på radonproblem sina respektive yrken. Professor Göran Nyman ger en kort föreläsning om radonfrågan i Sverige och marknadsför en kommande studie som kommer [...]

Läs mer